tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:

1 definition by Murphy2112

 
1.
Simply put, a sex euphemism.
(Phone rings)
(Phone rings)
(Phone rings)
A:WHAT?!
B:What're you up to?
A:Making kool aid with my girl; piss off!
(Click)
viết bởi Murphy2112 07 Tháng năm, 2008