tìm từ bất kỳ, như là wyd:

1 definition by MyPseudonymBitch

 
1.
A flawless motherfucker
Dang, she's such a Xenia. flawless amazing fuckable
viết bởi MyPseudonymBitch 06 Tháng năm, 2013