tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by Mya luvs

 
1.
to give a serious ass whoopin.
"yo man, she treatin that bitch"
viết bởi Mya luvs 14 Tháng năm, 2010