tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Mysterious Jim

 
1.
cheese craver, ugly cunt
Tim loves Ratgirl
viết bởi Mysterious Jim 29 Tháng tám, 2003