tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by NMG in this bitch

 
1.
Is a variation for the word dumb.
Man that guy is a dambo!
viết bởi NMG in this bitch 18 Tháng mười, 2003