tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by N_M_E

 
1.
City of Real Boss Niggaz. We Don't Fuck Around. Heart of da bay.
HayStack Straight Stack Shit. Fuck all ya Haterz.

T-FLAT$ YA BITCH.
viết bởi N_M_E 01 Tháng mười, 2005