1 definition by Nadattebayo!!!!

Top Definition
adj. Intense ownage power or just plain awesomity

adv. Displaying intense ownage power or just plain awesomity

n. One who has ownage powers or just plain awesomity

v. to kyuubify someone is to bestow upon one intense ownage powers or just plain awesomity
Look at TiM, so kyuubified
meaning: TiM has intesne ownage power or just plain awesomity

I need to kyuubify myself if i'm to get some tonight!
meaning: I need to bestow myself with intense ownage powers or just plain awesomity tonight if i'm to meet a nice young lady

I AM KYUUBIFIED!!!!!
meaning: I HAVE INTENSE OWNAGE POWERS OR JUST PLAIN AWESOMITY!!!
viết bởi Nadattebayo!!!! 08 Tháng ba, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×