tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by Nakey

 
1.
Coming to The Point Of Being Naked.
$H!T im Nakey!

nakeyTIME!
viết bởi Nakey 31 Tháng bảy, 2004