tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

1 definition by Nama

 
1.
Bastardization of "What's going on?"
Wagwan my brotha
viết bởi Nama 30 Tháng chín, 2003