tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by Nano305

 
1.
Peace, Love, Unity, Respect (PLUR) while being turnt (drunk, high, fucked up!)
Yo, Diplo is about to throw down a set.. Time to get plurnt!
viết bởi Nano305 04 Tháng tám, 2013