tìm từ bất kỳ, như là fob dot:

1 definition by Nard1994

 
1.
Another word for chicks/fem/ladies.
"Hey look at that nard over there"

"Mate i'm gunna get so many nards tonight!"
viết bởi Nard1994 17 Tháng năm, 2012