tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

1 definition by Natarama

 
1.
what you say in Garrys mod to get an achievement
Me: 'rusty bullet hole' (say the secret phrase unlocked)
viết bởi Natarama 14 Tháng một, 2011