tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:

3 definitions by Natch

 
1.
Something that is kick-ass good!
#1: Check out dis new playa'

#2: Wow, man! Dat's a B-bobbin shizle biscuit!
viết bởi Natch 24 Tháng chín, 2003
 
2.
My #2 ho'.
No way I'm taken her home man! She jes my B-Mount.
viết bởi Natch 24 Tháng chín, 2003
 
3.
a cock, a dick, a penis, a male reproductive organ
i am man so i have a yipe
viết bởi NATCH 28 Tháng ba, 2005