tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by Nate`

 
1.
Complete utter bollocks
I support feminism, i.e a man hating dyke!
viết bởi Nate` 03 Tháng tám, 2006