tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by Nate Goldberg

 
1.
A person who hates Halo 3, the best game ever.
OMFG, wut is wrong wit u, u hat3r!?!?!?!?!?11111
viết bởi Nate Goldberg 29 Tháng chín, 2007