tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

1 definition by Nate7711

 
1.
A girl that has a big butt
Damm she got that cornbread
viết bởi Nate7711 06 Tháng tám, 2009