tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by Nazi Halo12889

 
1.
To be slightly large or stick out.
Tanner has a pudgy stomach.
viết bởi Nazi Halo12889 21 Tháng hai, 2005