tìm từ bất kỳ, như là smh:

1 definition by Neava

 
1.
SWF
Someone Worth Fucking
Friend: What do you think of the new flat mate?

You: Oh yeah, SWF!
viết bởi Neava 01 Tháng chín, 2007