tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by NeoSamurai

 
1.
Best hacking game ever.
I just played Disrupt and I felt like a real hacker.
viết bởi NeoSamurai 26 Tháng một, 2014