tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Nick Griffith

 
1.
The way better version of sweet.
Your new car is tweeq.
viết bởi Nick Griffith 17 Tháng sáu, 2005