tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Nick-Nick

 
1.
Perfect;Flawless;Beautiful;Utterly Amazing
She's so....perfect.
Yeah,that's a Lizzy.
viết bởi Nick-Nick 21 Tháng mười một, 2011