tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by NightHawk5872

 
1.
nobody cares
Seriously, nobody cares what you think.
viết bởi NightHawk5872 01 Tháng tám, 2009