tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by NightHawkx69

 
1.
Insult to people who are fat.... like a turkey
Me: Gobble Gobble Bitch!
Fat Bitch: Fuck off Steven!
viết bởi NightHawkx69 10 Tháng mười một, 2009