tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:

1 definition by NineteenNinetyNine

 
1.
A drug addict
Steve: I saw Henry shoot skag the other night
John: Yeah, he's such a baghead
viết bởi NineteenNinetyNine 25 Tháng mười, 2009