tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by NiqqaH

 
1.
DTF
An abbreviation used to say you are "down to freestyle"
Hey, nick, you ready to spit? Yea man I'm DTF..
viết bởi NiqqaH 04 Tháng mười hai, 2010