tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by No Work Dave

 
1.
An inside term for a pinch/dip of chewing tobacco.
Hey Joe can I bum a Geoffrey Chaucer off of you bro?
viết bởi No Work Dave 30 Tháng mười, 2010