Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:

1 definition by North End Boys

 
1.
Burrito joint in Jersey
Going to SHAKA tonight for Big Island Burrito!
viết bởi North End Boys 12 Tháng mười hai, 2011
155 65