tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by Notzedadiah

 
1.
Synonym for "Fucking-Awesome". see Awesome
Zedadiah is soooooooooooo himself.....which is zedadiah.....which is fucking awesome.
viết bởi Notzedadiah 11 Tháng tám, 2009