tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

1 definition by Nun of yo biz, noZ

 
1.
Some pretty cool girl that is really nice, but can get angry.
Levy, do you wanna go to the theatre, later?
viết bởi Nun of yo biz, noZ 28 Tháng sáu, 2011