tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by Nussie Hurts

 
1.
Bitch name for a shitty dog
I ate that bitch and I feel like I licked my dog. Saying to myself "I ate that bitch, but nussie sure did smell"
viết bởi Nussie Hurts 02 Tháng năm, 2006