tìm từ bất kỳ, như là wcw:

1 definition by O-Zone

 
1.
Busting my nuts laughing
John: Wanna here a joke
Kenny:Sure
John: Knock knock
Kenny: whose...there?
John: Interrupting cheese
Kenny: Interruptin-
John: CHEESE
Kenny: BMNL!!!!! no that is not funny
viết bởi O-Zone 17 Tháng năm, 2010