tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by Oh Sheesh

 
1.
Buddy, pal, bff. Often used by Amir Blumenfeld.
Amir: Hey, comprende. Door's locked.

Jake: Yeah, I'm trying to get some work done.
viết bởi Oh Sheesh 07 Tháng hai, 2010