tìm từ bất kỳ, như là oprah dollars:

1 definition by Omini

 
1.
In graal terms - a temporary account that gets reset on every log off.
"A trial account is only a temporary account so you can see what it's like."
viết bởi Omini 16 Tháng mười một, 2005