tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by Oni-sama

 
1.
Oni
japanese word for demon or devil
that is one evil oni
viết bởi Oni-sama 09 Tháng tám, 2003