tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by Ottersash

 
1.
Cute monkey like girlfriend
Hey man I have a cute litter monker called Sam!
viết bởi Ottersash 22 Tháng một, 2012