3 definitions by P.C. Bananahammock

Top Definition
Have sex with a girl
Chris is only going to Leah's party because he's dyin to tear up the pita.
viết bởi P.C. Bananahammock 22 Tháng chín, 2009
Having sore muscles from laughing out loud.
OMG I have a lolzache from listening to Leah all night.

See also lolsache lol laugh out loud
viết bởi P.C. Bananahammock 02 Tháng chín, 2009
Discreetly creeping into a photograph.
This would have been a great picture of me and Leah if that dude wasn't discreeping in the background.
viết bởi P.C. Bananahammock 22 Tháng năm, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×