2 definitions by PIE!!!1

Top Definition
pie
The ruler of all things living and dead
guy: LOOK I GOTZ THE PIE!

other guy: OMFG PIE!

viết bởi PIE!!!1 16 Tháng năm, 2006
the best 9 cent meal to ever grace human lips, and very good at burning my tounge
Person:my ramen is done ^_^

other person: wait for it to cool dick nut

person: AHHHHHHHH MY TOUNGE!!
viết bởi PIE!!!1 03 Tháng chín, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×