tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by PK Hotdog

 
1.
goodbye, bye-bye, good luck, see you later
“Well, it was nice talking to you. Take it easy.” “You too. Bye-bye.”
viết bởi PK Hotdog 17 Tháng bảy, 2006