tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by PaGaNpYrO

 
1.
like bollocks but better...something that is bad
like if you want to but something but your not allowed...that is bollocksy
viết bởi PaGaNpYrO 14 Tháng tám, 2007