tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by Paris George

 
1.
A shit or a poo or a turd
"I've got to drop a nasty bird" said Jimmy as he ran to the toilet to pinch off a loaf.
viết bởi Paris George 28 Tháng chín, 2005