tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by Pat Rorke

 
1.
Someone who has a weak chin or can't take a punch.
"How's it going?" "Mmmbad" "Did I remind you that you have a glass chin?"
viết bởi Pat Rorke 02 Tháng chín, 2008