2 definitions by Patty Donovan

Top Definition
Masturbation during phone sex, using a vibrator in your anus.
81. During the course of Defendent BILL O'REILLY's sexual rant, it became clear that he was using a vibrator upon himself, and that he ejaculated.
viết bởi Patty Donovan 14 Tháng mười, 2004
What booger eating moron hillbillies in the sticks do for entertainment. Get into the back of a pickup truck with a bottle of BOON's Farm wine, and then play chicken with a tree.
Get drunk, give a hummer, go boon.
viết bởi Patty Donovan 17 Tháng một, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×