tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by Paul Sepp

 
1.
A nickname for Eugene, Oregon.
I am going back to the eug next week.
viết bởi Paul Sepp 01 Tháng sáu, 2007