tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by PaulCabby

 
1.
The female genitalia. The vagina.
Sasha bit his sisters noony *gasp*
viết bởi PaulCabby 03 Tháng ba, 2006