tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

2 definitions by Peabs

 
1.
Short for 'obviously.'
"The band last night was friggin' tigs, obvs."
viết bởi Peabs 28 Tháng mười, 2003
 
2.
Short for 'tight'; really, really good. Awe-inspiring.
"Jesus Christ is tigs!"
viết bởi Peabs 28 Tháng mười, 2003