tìm từ bất kỳ, như là muddin:

1 definition by PedroGA

 
1.
A fat short slob who likes to eat dick. who looks like a girl has man boobs and eats dick all day.
the fat decker
viết bởi PedroGA 15 Tháng mười một, 2010