tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Peem

 
1.
Big nigger
viết bởi Peem 13 Tháng chín, 2003