tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:

1 definition by Penni

 
1.
A very feminine woman.
She is such a schlong lady.
viết bởi Penni 13 Tháng một, 2007