tìm từ bất kỳ, như là muddin:

1 definition by Pesmo82

 
1.
Boobs upside down.
"look at them 5q00q!"
viết bởi Pesmo82 29 Tháng tám, 2008