tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Peter is up =]

 
1.
If you can't duck it, fuck it!
that's right it's duck tape
viết bởi Peter is up =] 08 Tháng năm, 2009